Algemene uitkomstmaten paramedische zorg

 

Domein Algemene meetinstrumenten paramedische zorg
Meetprotocol
   
Intake
Mnd. 3
Mnd. 6
Mnd. 9
Mnd. 12
Einde behandeling
Participatie1 Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie-Participatie (USER-P)
X
X
X
X
Kwaliteit van leven1 EuroQol five-dimensional questionnaire (EQ-5D-5L)
X
X
X
X
Vermoeidheid1 Fatigue Severity Scale (FSS)
X
X
X
X
Fysiek Functioneren1 PROMIS Physical Function Short Form10b
X
X
X
X
Psychologische problemen1 Hospital Anxiety Depression Subscale (HADS)*
X
X
Kosten1 Kosten vragenlijst
X
X
X
X
Intake Intake vragenlijst eenmalig door 1ste paramedicus
X
Evaluatie Evaluatie vragenlijst eenmalig door alle paramedici
X

1 Alle meetinstrumenten worden door de patiënt zelf ingevuld, dit kan op verschillende manieren (zie algemene informatie over aanmelden patiënt).
Zie het meetprotocol voor de handleiding en toelichting bij de vragenlijsten.

 

Beroep specifieke meetinstrumenten voor fysio- en oefentherapeuten indien in behandeling bij fysio- of oefentherapeut

Domein Fysiotherapie en oefentherapie
Meetprotocol
Intake
Einde behandeling
Activiteiten Patiënt specifieke klachten (PSK)*
X
X
Fysieke capaciteit 6 minuten wandeltest (6MWT)
X
X
Optioneel: SWT incremental + endurance1
Optioneel: Short Physical Performance Battery2
Spierkracht 5 times sit to stand
X
X
Jamar handknijpkracht meter
X
X
Optioneel: Quadricepsmeting Dynamometrie met Microfet
Evaluatie Evaluatie vragenlijst
X

* Therapeut levert 3 activiteiten (open tekst) en scores (NRS) aan
1 Indien patiënt beter scoort dan 550 meter op de 6MWT
2 Indien patiënt niet of deels in staat is om een 6MWT af te nemen. Let op: er dient altijd een score voor de 6MWT ingevuld te worden, als de patiënt niet in staat is om de test uit te voeren, is deze score 0. U kunt opmerkingen toevoegen om dit te verduidelijken.
Zie het meetprotocol voor de handleiding en toelichting bij de vragenlijsten.

 

Beroep specifieke uitkomstmaten afgenomen door diëtist en patiënt indien in behandeling bij diëtist

Domein Diëtetiek
In te vullen door
Meetprotocol
Patiënt
Diëtist
Intake
Einde
Voedingstoestand Strength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls (SARC-F)
X
X
X
Visual Analogue Scale-eetlust smaak en geur
X
X
X
Bristol Stool Chart (BCS)
X
X
X
Bioimpendantie (BIA)
X
X
X
Voedingsdoelen
X
X
Voedingsdoelen behaald
X
X
Global assesment Patient Generated-Subjective Global Assessment Short Form (PG-SGA SF)
X
X
X

Zie het meetprotocol voor de handleiding en toelichting bij de vragenlijsten.

 

Beroep specifieke uitkomstmaten afgenomen door logopedist en patiënt indien in behandeling bij logopedist

Domein Meting
In te vullen door
Meetmoment
Patiënt
Logopedist
Intake
Einde behandeling
Stemstoornissen Voice Handicap Index (VHI)
X
X
X
Maximale fonatieduur (MFD)
X
X
X
Slikstoornissen Dysphagia Handicap Index (DHI)
X
X
X
Maximale sliksnelheid (MSS)
X
X
X

Zie het meetprotocol voor de handleiding en toelichting bij de vragenlijsten.

 

Beroep specifieke uitkomstmaten afgenomen door ergotherapeut en patiënt of naaste indien in behandeling bij ergotherapeut

Domein Ergotherapie
In te vullen door
Meetprotocol
Patiënt/naaste
Ergo
Intake
Einde
Na 12 mnd
Activiteiten Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
X
X
X
X1
Functioneren Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)*
X
X
X
Functioneren PRPP*
X
X
X
Activiteiten PRO-ergo
X
X
X
X
Cognitief functioneren Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P)**
X
X
X
X

* Indien de ergotherapeut niet geschoold is in AMPS, dan graag de PRPP afnemen. De ergotherapeut hoeft dus niet allebei in te vullen. Als de ergotherapeut in beide meetinstrument niet geschoold is, dan hoeft de ergotherapeut niets in te vullen.
** Dit meetinstrument is onderverdeeld in een patiënt versie en een naaste versie; beide moeten worden ingevuld in app van de patiënt, het patiënten portaal.
1 Na 12 maanden wordt de COPM afgenomen door de onderzoekers in plaats van de ergotherapeut.
Zie het meetprotocol voor de handleiding en toelichting bij de vragenlijsten.