FAQ

Voor veel gestelde vragen over de tijdelijke nieuwe regeling voor vergoeding van paramedische herstelzorg bij COVID-19, verwijzen wij u door naar Zorginstituut Nederland. Denk hierbij aan vragen als hoelang en hoeveel herstelzorg u kunt krijgen. Klik op onderstaande link om naar de informatie van het Zorginstituut Nederland te gaan: Zorginstituut Nederland.

Voor specifieke ergotherapie-gerelateerde vragen, kunt u terecht op Ergotherapie Nederland.

Voor specifieke vragen omtrent logopedie, kunt u terecht op de site van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Voor diëtisten zijn veelgestelde vragen te vinden op de website Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Informatie over het behandelplan van de diëtist binnen herstelzorg van COVID-19 vindt u hier.

Voor specifieke vragen omtrent oefentherapie, kunt u terecht op de site van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

 

Algemene vragen

Op 29 maart 2021 is het prospectieve onderzoek van start gegaan. Binnen dit onderzoek volgen we het herstel van mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt en daarvoor een paramedicus bezoeken voor een periode van één jaar. Het onderzoek heeft momenteel ruim voldoende deelnemers. Aanmelden is niet meer mogelijk.


Ja, dat kan. Het onderzoeksteam zal geregeld een nieuwsbrief met updates en resultaten van het onderzoek op de website plaatsen.

Een tabel met overzicht van de declaratiecodes voor COVID-19 paramedische herstelzorg vindt u hier

Als er na het lezen van de FAQ op deze website nog steeds vragen zijn over de vergoeding van COVID-19 herstelzorg, adviseren wij u als behandelaar contact op te nemen met uw beroepsvereniging. Patiënten kunnen contact opnemen met de behandelaar.
Vanaf het eerste contact tussen een paramedisch behandelaar en patiënt.
Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van patiënt en behandelaar. Een behandelaar is in het algemeen verplicht de patiënt op de hoogte te stellen van zorg die uit de basiszorg vergoed wordt en zorg die daarbuiten valt. Wanneer de behandelaar niet de éérste behandelaar is in een paramedisch herstelzorgtraject, dan is het handig om bij de intake de startdatum van de algehele paramedische behandeling goed te registreren in het elektronisch patiënten dossier.
De eerste termijn van de paramedische behandeling met een duur van 6 maanden is verstreken. Het is in enkele gevallen dan mogelijk om een tweede termijn van 6 maanden aan te vragen waardoor de patiënt een langere periode herstelzorg krijgt. Hier zijn in beginsel geen aanvullende eisen voor. De paramedische behandeling wordt bij aanvang meestal ingesteld voor algehele ondersteuning van het herstel, waarbij wel of niet sprake kan zijn van specifiek diagnosticeerbare schade*. Specifiek diagnosticeerbare schade kan meteen bij aanvang of later in het behandeltraject aan het licht zijn gekomen. Wanneer een tweede behandeltermijn nodig is wegens dergelijke schade, die ook op langere termijn klachten en beperkingen geeft, dan kan een medisch specialist de nog resterende schade diagnosticeren. Als de medisch specialist effect verwacht van verdere paramedische behandeling kan hij of zij de indicatiestelling met verwijzing opstellen. Wanneer ook het eerste behandeltraject uitsluitend voor die reeds vastgestelde schade geïndiceerd was, dan is nog steeds een tweede behandeltermijn mogelijk indien er nog steeds sprake is van ernstige klachten en beperkingen door die schade. Aangezien in dat geval de behandeling gedurende 6 maanden niet voldoende effectief is geweest, moet de behandelaar zich wel afvragen of verdere paramedische behandeling zinvol is en hiervoor duidelijke en haalbare behandeldoelen stellen. Mocht de medisch specialist niet akkoord gaan, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de COVID-19 herstelzorg uit de basisverzekering.

* diagnosticeerbare schade=vast te stellen stoornissen en beperkingen als gevolg van de doorgemaakte COVID-19 infectie

Ja, alle zorgverzekeraars kunnen declaraties van deze zorg via de paramedische declaratiestandaard ontvangen.

Patiënten en behandelaren leveren gegevens aan via de app. Wanneer de gegevens incompleet zijn of verkeerd zijn binnengekomen, neemt een van de onderzoekers contact met u op.

Onder het tekstveld om uw wachtwoord in te voeren, staat een knop met ‘wachtwoord vergeten’. U kunt op deze knop drukken om uw wachtwoord te wijzigen of opnieuw aan te vragen.

Deelnemen aan het onderzoek
Een belangrijke voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen, is dat u bereid bent om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek worden de effecten van paramedische herstelzorg na COVID-19 onderzocht. Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Het 1e deel noemen we het retrospectieve onderzoek. Het 2e deel noemen we het prospectieve onderzoek.
Deel 1: retrospectief onderzoek
In het 1e deel van het onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld uit uw behandeldossier. Het onderzoek start zodra u begint met paramedische herstelzorg.
Uw behandelaar legt verschillende gegevens vast in uw behandeldossier over onder andere uw conditie, gewicht en de behandeling die nodig is. Deze behandelgegevens worden gebruikt voor het onderzoek. U moet mondeling toestemming geven om deze gegevens te delen met de onderzoekers. Uw zorgverlener legt uw toestemming vast in het behandeldossier. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van anonieme gegevens. Er worden dus geen persoonsgegevens gedeeld met de onderzoekers.
Uw toestemming voor het delen van uw anonieme gegevens kunt u op elk moment intrekken. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Als u ervoor kiest om te stoppen met het delen van uw gegevens, dan stopt de vergoeding voor deze zorg vanaf dat moment.
Deel 2: prospectief onderzoek
Het 2e deel van het onderzoek start maandag 29 maart 2021. Hiervoor zullen minimaal 1300 mensen via hun zorgverlener worden gevraagd om deel te nemen. Deelname houdt onder meer in dat patiënten op 4 momenten in het onderzoekstraject een vragenlijst moeten invullen.
Als u uitgenodigd wordt voor dit deel van het onderzoek, ontvangt u informatie van de onderzoeksgroep zelf. Het onderzoek wordt gedaan door het Radboudumc.

De patiëntinformatiebrief en het toestemmingsformulier vindt u hier.

Patiënt

Mensen met ernstige COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt deze zorg moet krijgen. Alle zorg die verleend is voorafgaand aan de ingangsdatum van de tijdelijke regeling (18 juli) wordt buiten beschouwing gelaten. Zij konden in beginsel vóór ingang van de tijdelijke regeling nog geen verwijzing hiervoor hebben, want deze zorg bestond nog niet. Een eerdere verwijzing naar één of meer afzonderlijke paramedici had betrekking op een andere aanspraak en niet op deze paramedische herstelzorg.

Deelname aan dit prospectieve onderzoek met de app is vrijwillig voor patiënten.
Wel is het van belang dat patiënten aangeven dat ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heeft u dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vindt u hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoen.

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg.
Nee, de behandeling die u als patiënt krijgt is hetzelfde. Veel vragenlijsten worden ook afgenomen wanneer u niet deelneemt aan de studie.
Als patiënt kunt u de Your Research App downloaden. Deze app is ontwikkeld om uw gegevens veilig en anoniem te delen met het onderzoeksteam.
Nee, u kunt ook de web applicatie gebruiken via een webbrowser op uw computer om in te loggen. Mochten de app én de website niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit project via e-mail Covid-19 Paramedisch Onderzoek
Ja, u mag een naaste (partner, familielid of goede vriend) vragen om samen de vragenlijst in te vullen.
De naaste (partner, familielid of goede vriend) kan de vragen beantwoorden door gebruik te maken van het patiënten portaal van Your Research App.

Behandelaar

Deelname aan dit prospectieve onderzoek met de app is vrijwillig voor patiënten.
Wel is het van belang dat patiënten aangeven dat ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heeft u dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vindt u hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoen.
Voor patiënten met bijvoorbeeld ernstige (psychologische) klachten, taalbarrière of andere redenen is deelname aan het onderzoek soms lastig. Het is niet verplicht voor mensen om mee te doen met de prospectieve studie. Voor de vergoeding uit de basisverzekering is het van belang dat patiënten aangeven dat ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heeft u dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vindt u hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoet.
Voor patiënten met bijvoorbeeld ernstige (psychologische) klachten, taalbarrière of andere redenen is deelname aan het onderzoek soms lastig. Voor die mensen is het voldoende om alleen de behandel-specifieke uitkomsten te verzamelen via de behandelaar. De vragenlijsten die door de patiënt worden ingevuld komen dan te vervallen. Die mensen moeten wel aangemeld worden door de behandelaar in het portaal zodat de onderzoekers kunnen zien om wie het gaat. De patiënt kan telefonisch bij ons aangeven als het invullen van de vragenlijsten niet gaat lukken: 085 – 303 7877 (werkdagen tussen 15.00 en 17.00 uur).
Ja, de patiënt mag een naaste (familielid, goede vriend of partner) vragen om samen de vragenlijst in te vullen.
Nee, als behandelaar kunt u via uw eigen computer de web applicatie gebruiken. De applicatie voor behandelaren is toegankelijk via de webbrowser op een computer.
De naaste (partner, familielid of goede vriend) kan de vragen beantwoorden door gebruik te maken van het patiënten portaal van ‘Your Research App’.
Nee, deze vragenlijst wordt eenmalig vóórafgaande aan de behandeling door de behandelende paramedicus ingevuld. Als de patiënt dus eerst naar de fysiotherapeut gaat en daarna naar de ergotherapeut, hoeft u als behandelaar geen intake in te vullen.
Ja, elke behandelaar die een behandeling voor een patiënt afsluit, vult deze vragenlijst in.
Nee, het onderzoeksteam zal contact opnemen met de patiënt en zijn naaste om de vragenlijsten na 12 maanden na start van de behandeling in te vullen.

Vragen over de meetinstrumenten

Via deze link gaat u naar de website van het onderzoek. Hier vind u alle informatie over de gegevens die wij als onderzoeksteam verzamelen.