COVID Paramedische Herstelzorg Onderzoek


BELANG VAN HET ONDERZOEK

In dit onderzoek volgen we patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus (fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist) bezoeken. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u om de paramedische herstelzorg te evalueren en zo zijn waarde aan te tonen.

Wat verwachten wij van u?
In dit onderzoek werken wij met een digitaal systeem dat voor ons is ontwikkeld door Your Research. U bereikt de online portal door in uw internetbrowser te gaan naar portal.yourresearch.com.

Meetmomenten
Wij vragen u om aan het begin en het einde van de behandelepisode vragenlijsten in te vullen en/of meetinstrumenten af te nemen. U ontvangt hiervoor herinneringsberichten via de app of mail. Deze berichten ontvangt u automatisch of worden in grote batches verstuurd. Houd voor deze mailberichten ook uw ongewenste mail in de gaten.

U ervaart problemen met inloggen?
De handleiding is hier te vinden. Mocht u problemen houden, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl

 

Begin van de behandelepisode
U wordt gevraagd aan het begin van de behandelepisode een aantal meetinstrumenten af te nemen, deze verschillen per discipline. Daarnaast vragen we u om een intakevragenlijst in te vullen met algemene gegevens over de deelnemer. Onderaan deze pagina staan de meetinstrumenten. De onderstreepte meetinstrumenten zijn verplicht, daarnaast zijn er een aantal optionele meetinstrumenten. Klik hier voor het overzicht en uitleg van alle meetinstrumenten.

U heeft geen beginmeting ingevuld?
Als u nog geen beginmeting heeft ingevuld maar deze wel genoteerd in het eigen patiëntendossier, dan vragen wij u deze beginmeting op korte termijn alsnog in te vullen.

Geen beginmeting afgenomen?
We ontvangen graag alle informatie die u wél heeft. U helpt ons door zo veel als mogelijk informatie over de patiënt in te vullen in het intake formulier.

Einde van de behandelepisode
Discipline-specifieke metingen worden nogmaals aan het einde van de behandeling afgenomen. Met de twee meetmomenten kunnen wij de vooruitgang meten van een paramedische behandeling.

 
 
 
 

Evaluatievragenlijst
Deze vragenlijst staat vanaf 6 weken na start van de behandeling klaar in uw portal. U hoeft deze pas in te vullen wanneer de behandelepisode van de deelnemer stopt. U herkent de eindmetingen in het portaal aan het label links in het menu, of aan een pop-up als u het meetinstrument aanklikt.

De behandeling gestopt?
Dan vragen wij u om de evaluatievragenlijst in te vullen. Vul deze gelijk na het eindigen van de behandeling in. Door het invullen van deze vragenlijst zal het portaal ook vragenlijsten naar de patiënt sturen. Voor de betrouwbaarheid van de antwoorden is het belangrijk om alle gegevens zo snel mogelijk in te vullen.

MEETINSTRUMENTEN

Fysio/Oefentherapie: PSK, 6MWT, 5TSTS, Handknijpkracht, SPPB, ISWT/ESWT, Quadricepskracht
Ergotherapie: COPM, AMPS, PRPP
Logopedie: MSS, MFD
Diëtetiek: BIA, Voedingsdoelen (behaald), PG-SGA SF

Om alles nog eens na te lezen, of om de informatie te verspreiden onder deelnemende collega’s, hebben wij een flyer gemaakt. Deze vindt u hier.

 

VRAGEN?

Veel antwoorden vindt u op yourresearch.com/nl/faq-voor-behandelaren


Antwoord niet gevonden? ✉ covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl