Het onderzoek

Zes maanden nadat ze ziek werden, hebben veel mensen uit een onderzoeksgroep van 1005 coronapatiënten nog steeds ernstige klachten. Negen van de tien van hen lagen nooit in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een vragenlijst die het Longfonds heeft uitgezet bij bezoekers van het coronalongplein en post-corona Facebook-groepen in Nederland en België. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg, bestaande uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of oefentherapie, bijdragen aan het herstel van mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt.

In dit onderzoek volgen we mensen die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken, gedurende langere tijd. Allereerst kijken we naar reeds verzamelde informatie over patiënten die een paramedische zorgverlener bezochten, met behulp van bestaande databases en behandeldossiers.

Daarnaast volgen we minimaal 1.315 nieuwe patiënten die gestart zijn vanaf maandag 29 maart 2021 gedurende een periode van één jaar en zullen het beloop van hun herstel volgen met vragenlijsten en (fysieke) metingen. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd in de uitkomstmaten vermoeidheid, participatie, en kwaliteit van leven. Tot slot interviewen we patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers over hun ervaring met paramedische zorg.

Het doel van dit onderzoek is om de paramedische herstelzorg te evalueren. We willen begrijpen wat voor klachten mensen ervaren en hoe hun hersteltrajecten eruit zien. Als er genoeg mensen deelnemen, kunnen we ook bekijken voor wie wat werkt.